July 26, 2021

Tag : Dhananjay Mundhe

महाराष्ट्र राजकारण

धनंजय मुंढे यांची आमदारकी धोक्यात ?

PC News
दि: १३ जानेवारी २०२१ हिंदू या व्याख्येत बसणाऱ्या पुरुषाला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त लग्न करता येत नाही. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा 1946 नुसार एक लग्न झालेले...